1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات درس

عنوان روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات