1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
سالخوردگی جمعیت : زمینه ها، پیامدها، سیاستها
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
سالخوردگی جمعیت، تحولات جمعیت شناختی، سیاستگزاریها، پنجره فرصت
سال 1396
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

اگرچه اندیشمندان اجتماعی از مدتهای طولانی آگاه بودند که سالخوردگی جمعیت جهان در قرن بیست و یکم به اوج خود خواهد رسید، اما معدودی از آنان فقط طی همین سالهای اخیر توانستند پیش بینی کنند که سالخورده ترین کشورهای جهان با یک فرجام مخاطره آمیز یعنی زمستان جمعیت شناختی نیز مواجه خواهند شد. بدین معناکه جوامع با روند فزاینده سالخوردگی و نهایتا کاهش و افول جمعیت مواجه می شوند بطوریکه شرایط این جوامع به گونه ای پیش خواهد رفت که حتی از یک وضعیت پاییز جمعیت شناختی نیز بمراتب دشوارتر و وخیم تر خواهد بود زیرا در شرایط پاییز جمعیت شناختی هنوز یک پایداری جمعیتی وجود دارد و تعداد خردسالان و سالخوردگان تقریبا یکسان و ثابت است. در حال حاضر روند فزاینده سالخوردگی جمعیت بمراتب شدیدتر و فراتر ازآن حدی است که قبلا حتی برای پیشرفته ترین کشورهای جهان پیش بینی شده بود. شدیدترین روندهای سالخوردگی جمعیت را می توان در بخشهایی از اروپا (شامل اروپای مرکزی، جنوبی و شرقی) و قسمتهایی از آسیا مشاهده کرد.