1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر تمایلات فرزندآوری با تاکید بر تفاوت نسلی: مطالعه موردی شهرستان بابل
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمایلات فرزندآوری، سرمایه اجتماعی، تفاوت نسلی، مطالعه موردی شهرستان بابل
سال 1399
پژوهشگران رضا علی پور(دانشجو)، محمود شارع پور(استاد مشاور)، یعقوب فروتن(استاد راهنما)

چکیده

تاثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر تمایلات فرزندآوری با تاکید بر تفاوت نسلی: مطالعه موردی شهرستان بابل تمایلات فرزندآوری، سرمایه اجتماعی، تفاوت نسلی: مطالعه موردی شهرستان بابل