1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جامعه شناختی نگرش به حجاب و پوشش زنان و تعیین کننده های جمعیت شناختی آن در شهرستان قائمشهر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حجاب و پوشش زنان، تعیین کننده های جمعیت شناختی، بررسی جامعه شناختی، شهرستان قائمشهر
سال 1400
پژوهشگران سیده زهرا موسوی(دانشجو)، رحمت اله معمار(استاد مشاور)، یعقوب فروتن(استاد راهنما)

چکیده

بررسی جامعه شناختی نگرش به حجاب و پوشش زنان و تعیین کننده های جمعیت شناختی آن در شهرستان قائمشهر حجاب و پوشش زنان، تعیین کننده های جمعیت شناختی، بررسی جامعه شناختی، شهرستان قائمشهر