1403/03/03
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فلسفه دین ، پنجاب ، هندوستان (1381 - 1384)
    عنوان رساله: رابطه میان عقل و ایمان در فلسفه دین آلوین پلنتینگا
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Qur`aanic Evidences for the Application of Pragmatic Language seyyedeh fatemeh mahmodeyan, Ramezan Mahdavi Azadboni (2023)
وجود ذهنی و تطابق آن با وجود عینی از منظر ابن سینا قاسم اسلامی پیجا، رمضان مهدوی آزادبنی، محسن کبیری راد، سید علی اکبر ربیع نتاج (1402)
هستی شناسی »کلمه« در قرآن و نقد تفسیرهای غیر اسالمی آن محمود دیانی، رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
تأملی بر هویت فلسفه به مثابه حکمت در رساله الجمع بین رأیی الحکیمین فارابی سیدمحسن حسینی، عین الله خادمی، رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا رمضان مهدوی آزادبنی، محمود دیانی، ایناز بخشی (1400)
زبان پراگماتیک در فهم قرآن Ramezan Mahdavi Azadboni (2022)
بررسی متافیزیکی مرگ اندیشی و پیامد های آن از دیدگاه علامه طباطبایی و هایدگر ملیحه احمدبایی، رمضان مهدوی آزادبنی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1399)
تحکیم خانواده با تاکید بر مبانی انسان شناختی فلسفی آیناز بخشی، رمضان مهدوی آزادبنی (1396)
نقش معرفتی درد ورنج از دیدگاه قرآن کریم وروایات رمضان مهدوی آزادبنی، سیده مریم علیزاده (1395)
بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی)ع(خضر) رمضان مهدوی آزادبنی، سیاوش حق جو، مصطفی رضا زاده (1395)
مقاله ارائه شده
بررسی تاریخی نقش قیاس عملی در رفتار، از ارسطو تا فلاسفه اسلامی (ابن سینا، طوسی و ملاصدرا) فاطمه جهانی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
اخلاق و معرفت شناسی در نظام آموزش رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
تربیت عقلانی در آموزه های دینی بهناز درویشی، رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
تربیت اخلاقی کودک در دوران کودکی با تکیه بر آموزه های اسلامی فاطمه آقاجانی، رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
بررسی دیدگاه شیخ شهاب الدین سهروردی پیرامون معنای زندگی حدیثه خداشناس، عباس بخشنده بالی، رمضان مهدوی آزادبنی (1399)
علم زدگی و بحران معناداری زندگی رمضان مهدوی آزادبنی، عباس بخشنده بالی، حدیثه خداشناس (1399)
تعقل بعنوان محور تربیت دینی در دهکده جهانی رمضان مهدوی آزادبنی، سید حسن آقابابایی، ناهید سیاوشی (1396)
آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده حسین کاظمی، رمضان مهدوی آزادبنی، سیده فاطمه محمودیان (1396)
Avecina and the belief in Non- Physical being Ramezan Mahdavi Azadboni (2016)
اعتقاد به عالم مجردات و نقش آن در سبک زندگی ناهید سیاوشی، رمضان مهدوی آزادبنی (1395)
بررسی مفهوم فطرت در اندیشه اسلامی معصومه بابا جانی، رمضان مهدوی آزادبنی (1395)
بررسی مفهوم پراگماتیسم و پیامدهای دینی آن سیده فاطمه محمودیان، رمضان مهدوی آزادبنی (1395)
معنا شناسی مفهوم مجرد در اندیشه سینوی وصدرا ناهید سیاوشی، رمضان مهدوی آزادبنی (1395)
پایه های دینی مشروعیت تنوع فرهنگی ایناز بخشی، رمضان مهدوی آزادبنی (1395)
کتاب
تاملی در فلسفه اخلاق سید حسن آقابابایی، رمضان مهدوی آزادبنی (1398)
بررسی آرا و اندیشه های علامه طباطبایی (ویژه نامه نشست علمی مهرتابان در دانشگاه مازندران ) محمد شریفی، علی اکبر ایزدی فرد، حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، کوروش نوذری، مهران رضائی (1398)
نظام معرفتی عصر مدرن وپسا مدرن رمضان مهدوی آزادبنی (1395)
برگزاری همایش
دبیر علمی همایش آموزه های اسلامی علی اصغر زکوی، رمضان مهدوی آزادبنی (1396)
سخنرانی
مبانی معرفت شناسی عصر جدید و پسا مدرن رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
نفس از دیدگاه ملاصدرا رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
مطهری درصحنه جدال جبر واختیار رمضان مهدوی آزادبنی (1398)
جایگاه خردگرایی در نزد علامه طباطبایی رمضان مهدوی آزادبنی (1397)
بن بست اخلاقی انسان شناسی تکاملی رمضان مهدوی آزادبنی (1395)
وجودهستی های نامحسوس نزد ابن سینا رمضان مهدوی آزادبنی (1395)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
تبیین اندیبشه هاید ملاصدرا رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
دبیر نشست علمی سعادت در فلسفه ملاصدرا رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
کارگاه آموزشی ترجمه زبان تخصصی فلسفه رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
کارگاه روش تحقیق در علوم اسلامی رمضان مهدوی آزادبنی (1397)
کارگاه روش تحقیق ومقاله نویسی رمضان مهدوی آزادبنی (1397)
کارگاه آموزشی جامع نرم افزاری رمضان مهدوی آزادبنی (1396)
کرسی نظریه‌پردازی
تحلیل انگیزه‌های اخلاقی عشق به «دیگری» در آراء ملاصدرا فرشته ابوالحسنی نیارکی، کوکب دارابی، رمضان مهدوی آزادبنی، عیسی محمدی نیا (1402)
کرسی ترویج علم با عنوان بررسی تاثیرات متقابل تصمیمات فردی و اجتماعی مهران رضائی، عیسی محمدی نیا، رمضان مهدوی آزادبنی، محمود دیانی (1402)
بررسی جایگاه معرفت شناختی باور های دینی در عصر پسامدرن رمضان مهدوی آزادبنی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، محمود دیانی، میلاد رضائی راد (1402)
دگردیسی تاریخی آموزه دوستی و محبت افلاطونی-ارسطویی در اندیشه فلاسفه دوره اسلامی محمود دیانی، رمضان مهدوی آزادبنی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، محمود خونمری (1401)
تامل هستی شناختی ابن سینا و استنباط وجود واجب: شیوه صدیقین فرشته ابوالحسنی نیارکی، محمود خونمری، رمضان مهدوی آزادبنی، محمود دیانی (1401)
سازوکار تحول اخلاقی انسان از منظر ملاصدرا محمود دیانی، رمضان مهدوی آزادبنی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، عباس بخشنده بالی (1401)
کرسی ترویجی "تمایز و دوگانگی معشوق بالذات و معشوق بالعرض در تحلیل فرآیند عشق ورزی" محمد اسماعیل قاسمی طوسی، رمضان مهدوی آزادبنی، مهران رضائی، محمود خونمری (1400)
نشریات
جانشین سردبیر و مدیر داخلی نشریه علمی کاوش های فسفه دین حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، مهران رضائی (1401)
مدیر داخلی و جانشین سردبیر نشریه علمی کاوش های فسفه دین حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، مهران رضائی (1400)
عضو هیات تحریه Genra Japos, Ramezan Mahdavi Azadboni (2017)
سردبیری مجله دانشگاه حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی (1394)
سردبیری مجله حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی (1394)
فصلنامه قرآن و علوم بشری رمضان مهدوی آزادبنی، جهانبخش رئوف (1391)
عضو هیات تحریریه مجله قرآن و علوم بشری (Journal of Human Sciences of the Qur'an; ISSN 2322-4061) رمضان مهدوی آزادبنی، سید علی اکبر ربیع نتاج، اباصلت حسین زاده کلاگر (1391)
پایان نامه
طبیعت گرایی علم ی و داللت های تربیتی آن فاطمه اکبری ارچی، رمضان مهدوی آزادبنی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
بررسی رابطه ی شانس اخلاقی و عدالت الهی از منظر حکمت اسلامی سیده سمیه حسینی، عبدالرحمان باقرزاده لداری، رمضان مهدوی آزادبنی (1402)
ماهیت عقل و جایگاه آن در نظام فلسفی حکیم ملاهادی سبزواری فاطمه شیخ، فرشته ابوالحسنی نیارکی، رمضان مهدوی آزادبنی (1402)
بررسی عوامل موثر بر شخصیت از منظر ملاصدرا و رولومی سیده فاطمه میری، فرشته ابوالحسنی نیارکی، رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
تطبیق مبانی ابن عربی و ملاصدرا پیرامون کاهش رنج ناشی از بیماری های جسمانی الهام رمضانی نژاد درزی، رمضان مهدوی آزادبنی، عباس بخشنده بالی (1399)
اصول و راهکارهای مدیریت بحران از منظر اسلام با تاکید بر سیره نبوی صلی الله علیه و آله معصومه مهدی پور گنجی، رمضان مهدوی آزادبنی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1398)
بررسی مساله تناسخ در اندیشه ی علامه طباطبایی زهرا ولی زاده، مهران رضائی، رمضان مهدوی آزادبنی (1398)
تبیین اصل علیت از دیدگاه شهید مطهری و تاثیر آن در اثبات واجب الوجود اکرم آذرنیا، رمضان مهدوی آزادبنی، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1398)
بررسی مثَل های قرآنی با رویکرد کلامی اکرم داداش زاده شیاده، عبدالرحمان باقرزاده لداری، رمضان مهدوی آزادبنی (1397)
تحلیل قاعده الواحد از منظر فلسفه و کلام اسلامی و پیامد آن در منشا پیدایش موجودات عاطفه ایرندگانی، عبدالرحمان باقرزاده لداری، رمضان مهدوی آزادبنی (1395)

علایق پژوهشی

  • فلسفه دین- فلسفه اخلاق -معرفت شناسی دینی- مطالعات اسلامی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی (1394 - ادامه دارد)
بیشتر

گالری تصاویر

دکتر رمضان مهدوی دکتر رمضان مهدوی آزادبنی