1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا
سال 1400
مجله پژوهش هاي هستي شناختي
شناسه DOI
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی ، محمود دیانی ، ایناز بخشی

چکیده

تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا