1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیر داخلی و جانشین سردبیر نشریه علمی کاوش های فسفه دین
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
مدیر داخلی و جانشین سردبیر نشریه علمی کاوش های فسفه دین
سال 1400
پژوهشگران حبیب اله حلیمی جلودار ، رمضان مهدوی آزادبنی ، مهران رضائی

چکیده

مدیر داخلی و جانشین سردبیر نشریه علمی کاوش های فسفه دین