1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه آموزشی ترجمه زبان تخصصی فلسفه
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ترجمه، زبان، انگلیسی
سال 1401
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

زبان تخصصی فلسفه مهارت هایی دارد که در قالب متون تخصصی طی جلسات متعدد آموزش داده شد