1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
مطهری درصحنه جدال جبر واختیار
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
مطهری درصحنه جدال جبر واختیار
سال 1398
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

مطهری درصحنه جدال جبر واختیار