1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مفهوم فطرت در اندیشه اسلامی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فطرت،فلسفه اسلامی، قرآن،انسان
سال 1395
پژوهشگران معصومه بابا جانی ، رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

از مفاهیمی که در اندیشه اسلامی در حوزه های متعددی مانند فلسفه، کلام،تفسیر و اخلاق مورد توجه محققان معارف اسلامی قرار دارد مفهوم فطرت است.از میان اندیشمندان معاصر شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی در آثار خود این مفهوم را مورد بحث و تحلیل قرار داده اند. بحث و بررسی در باره مفهوم فطرت هم در حوزه انسان شناسی قرار می گیرد و هم در حوزه خدا شناسی.در انسان شناسی از این جهت از فطرت بحث می شود که یکی از ویژگی های انسان وجود فطریات است.در حوزه خدا شناسی از این جهت از فطرت بحث می شود که یکی از راه اهی شانخ خداوند راه فطرت معرفی می شود.هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم فطرت در اندیشه اسلامی و تحلیل ویژگی های مهم و کاکرد های آن در سایر حوزه های معارف اسلامی است.نویسنده با تکیه بر منابع کلامی،فلسفی و تفسیری تلاش خواهد کرد ضمن بیان معنای لغوی و اصطلاحی نشان خواهد داد که مفهوم فطرت در صورت تحلیل و تفسیر درست می تواند به عنوان یک نظریه که دربردارنده یک اصل مهمی انسان شناسی است در تبیین مفاهیم مهمی مانند توحید،معاد نقش مهمی ایفاء نماید