1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
پایه های دینی مشروعیت تنوع فرهنگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فرهنگ -دین - مشروعیت - اسلام
سال 1395
پژوهشگران ایناز بخشی ، رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

با توجه به اینکه دنیای امروز در طیف وسیعی از انواع فرهنگ قرار دارد، و در دهه ی اخیر با گسترش تکنولوژی ارتباطات آگاهی نسبت به تنوع فرهنگی در ملل مختلف نیز افزایش یافته است. تأمل در مورد تنوع فرهنگی در جوامع متدین ما را به سمت این مهم می کشاند که آیا تنوع فرهنگی دارای مشروعیت دینی می باشد یا خیر؟ از این جهت تنوع فرهنگی از جمله مسائلی است که همواره در حوزه های مختلف درباره ی آن بحث می شود. مخالفان و مدافعان زیادی درباره ی تنوع فرهنگی موضع گرفته اند. در مقاله حاضر نویسنده در راستای دفاع از تبیین تنوع فرهنگی پایه هایی برای دفاع از مشروعیت تنوع فرهنگی بیان می کند. بدیهی است برای تحلیل مشروعیت تنوع فرهنگی از منظر دین نخست باید فهم خود را از نظر فرهنگ و تنوع فرهنگی ارائه نماییم و سپس نویسنده با رویکرد توصیفی و تحلیلی و مراجعه به منابع دینی و فلسفی تلاش می کند تا تحلیل و استدلال قابل قبولی را برای مشروعیت دینی تنوع فرهنگی ارائه نماید.