1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
تربیت اخلاقی کودک در دوران کودکی با تکیه بر آموزه های اسلامی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تربیت، اخلا، کودک، اسلام
سال 1401
پژوهشگران فاطمه آقاجانی ، رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

تربیت یکی از مسائل و دغدغه های محوری ادیان و فیلسوفان از گذشته دور بوده و است. تربیت دارای جنبه های مختلفی است که یکی از ابعاد آن تربیت اخلاقی بخصوص در دوران کودکی است. در این مقاله تربیت اخلاقی در دوران کودکی در آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.