1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
دگردیسی تاریخی آموزه دوستی و محبت افلاطونی-ارسطویی در اندیشه فلاسفه دوره اسلامی
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
مطالعه تاریخی، محبت، دوستی، افلاطون، ارسطو، فلاسفه مسلمان
سال 1401
پژوهشگران فرشته ابوالحسنی نیارکی ، رمضان مهدوی آزادبنی ، محمود دیانی ، محمود خونمری

چکیده

دگردیسی تاریخی آموزه دوستی و محبت افلاطونی-ارسطویی در اندیشه فلاسفه دوره اسلامی