1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله های علوم انسانی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله های علوم انسانی
سال 1397
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله های علوم انسانی