1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی معرفت شناسی عصر جدید و پسا مدرن
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
مدرن، پسا مدرن، معرفت ، معرفت شناسی
سال 1401
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

در این سخنرانی به منابسبت هفته پژوهش مبانی معرفت شناختی دو دوره در تاریخ فلسفه غرب یعنی عصر جدید و پسا مدرن مورد مقایسه قرار گرفته اند.