1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی انتقادی الگوی تربیت اخلاقی کتابهای پیام های آسمان دوره متوسط اول، براساس برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فلسفه برای کودکان و نوجوانان، پیام های آسمان، الگوی تربیت اخلاقی
سال 1402
پژوهشگران سید محمد مهدی سیدی(دانشجو)، رمضان مهدوی آزادبنی(استاد مشاور)، فرشته ابوالحسنی نیارکی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی انتقادی الگوی تربیت اخلاقی کتابهای پیام های آسمان دوره متوسط اول، براساس برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان