1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
ماهیت عقل و جایگاه آن در نظام فلسفی حکیم ملاهادی سبزواری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سبزواری، عقل، فلسفه
سال 1402
پژوهشگران فاطمه شیخ(دانشجو)، فرشته ابوالحسنی نیارکی(استاد مشاور)، رمضان مهدوی آزادبنی(استاد راهنما)

چکیده

ماهیت عقل و جایگاه آن در نظام فلسفی حکیم ملاهادی سبزواری