1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
تاملی در فلسفه اخلاق
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اخلاق فلسفه ارزشها
سال 1398
پژوهشگران سید حسن آقابابایی ، رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

یکی از جنبه های اساسی زندگی انسان، بدون تردید جنبه اخلاقی آدمی است. اهمیت این مساله از نظر متفکران در هر فرهنگی چنان است که برخی در تعریف انسان آن را مورد توجه و تاکید قرار می دهند به گونه ای که از انسان به عنوان حیوان اخلاقی یاد می شود. حذف اخلاق از زندگی انسان سبب می شود تا آدمی همانند حیوان یا ناچیز تر از آن در نظر گرفته شود. رشد و توسعه اخلاق در جامعه ، زمینه اصلی پیشرفت را فراهم می نماید به نحوی که ضعف در توسعه و پیشرفت یک فرهنگ و جامعه را باید تا اندازه چشمگیری در ضعف و عدم رشد و توسعه اخلاق رد یابی نمود. ارزش های اخلاقی با محوریت مفاهیمی مانند خیر ، وظیفه ، باید و مانند آن همواره زندگی عملی و روزانه ما انسانها را در بر گرفته است. فیلسوفان اخلاق، بواسطه توسعه و رشد فهم اخلاقی به توسعه تعهد و التزام اخلاقی در جامعه کمک می نمایند. کتاب "تاملی در فلسفه اخلاق" نیز با هدف سهیم بودن در نشر و توسعه فهم اخلاقی به نگارش در آمده است