1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
سال 1396
پژوهشگران حسین کاظمی ، رمضان مهدوی آزادبنی ، سیده فاطمه محمودیان

چکیده

آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده