1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
دبیر علمی همایش آموزه های اسلامی
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
آموزه های اسلامی ؛ انسان معاصر، خانواده
سال 1396
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی ، علی اصغر زکوی

چکیده

آموزه های اسلامی ؛ انسان معاصر، خانواده