1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه شناخت و تربیت اخلاقی با تاکید بر دیدگاه سقراط و ارسطو
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سقراط- ارسطو- تربیت- شناخت
سال 1402
پژوهشگران مبینا چیانی ، رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

بررسی رابطه میان شناخت و اخلاق از دیدگاه فیلسوفان همواره از دغدغه های مهم فسلفی فیلسوفان بود. در مقاله حاضر این مساله از دیدگاه ارسطو و سقراط مورد بررسی قراتر گرفت