1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آرا و اندیشه های علامه طباطبایی (ویژه نامه نشست علمی مهرتابان در دانشگاه مازندران )
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
علامه طباطبایی، تاله
سال 1398
پژوهشگران محمد شریفی ، علی اکبر ایزدی فرد ، حبیب اله حلیمی جلودار ، رمضان مهدوی آزادبنی ، کوروش نوذری ، مهران رضائی

چکیده

فلسفه در دوران علامه طباطبایی خیلی مقهور بود.ایشان در آن فضا به سراغ فلسفه می رود با این که می داند برایش هزینه دارد و از نظر بسیاری تکفیر و طرد می شود ولی باز به آن سو می رود؛ چون علامه با علوم جدید آشناست، انسان شناسی معاصر را دیده است،می داند که انسان به سرعت به سوی مدرنیته پیش می رود و این جامعه نیازهایی دارد که شاید با فقه و اصول یا هر رشته دیگری به تنهایی نشود پاسخ آن را داد. این جاست که فلسفه نیازش را بیش تر نشان می دهد.علامه نیازسنجی می کند و پای آن می ایستد و برایش هزینه هم می دهد.