1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
معنا شناسی مفهوم مجرد در اندیشه سینوی وصدرا
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مجرد عقل این سینا صدرا
سال 1395
پژوهشگران ناهید سیاوشی ، رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

از جمله مفاهیم مهم در فلسفه اسلامی مفهوم تجرد و هستی های مجرد است. این مفهوم هم در مباحث امور عامه در فلسفه موضوع بحث فیلسوفان الست و هم در مباحث الهیات و امور خاصه مورد توجه فلاسفه مسلمان قرار دارد. در این مقاله نویسنده با روش توصیفی و تحلیلی مفهوم تجرد و هستی مجرد را با تیکه بر اندیشه ابن سینا و ملا صدرا مورد بحث قرار خواد داد.