1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل انگیزه‌های اخلاقی عشق به «دیگری» در آراء ملاصدرا
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
عشق، ملاصدرا، دیگری، انگیزه اخلاقی
سال 1402
پژوهشگران فرشته ابوالحسنی نیارکی ، کوکب دارابی ، رمضان مهدوی آزادبنی ، عیسی محمدی نیا

چکیده

تحلیل انگیزه‌های اخلاقی عشق به «دیگری» در آراء ملاصدرا