1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل دیدگاه متکلمین در اثبات وجود خدا با تکیه برآغازمندی جهان در پرتو نظریه بیگ بنگ
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خدا، جهان، حدوث، حرکت، زمان، علیت
سال 1395
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی ، ناهید سیاوشی

چکیده

یکی از مهم ترین مباحث مورد نزاع بین متکلمان و فلاسفه بحث اثبات وجود خدا و همچنین مفهوم خلقت و رابطه خدا با جهان است که از گذشته تا حال مطرح بوده است. آغازمندی و حادث بودن جهان در نزد متکلمین عقیده ای مسلم شناخته می شود و در جهت اثبات این مسئله تلاش می کنند. اثبات حادث بودن جهان به هویت و حقیقت زمان بستگی دارد. در مقاله حاضر سعی می شود براساس دیدگاه متکلمان که به حدوث زمانی جهان اعتقاد دارند و همچنین نظریه بیگ بنگ که بر اساس آن جهان و هرچه که در آن است با انفجار بزرگی به وجود آمده است به اثبات وجود خدا پرداخته و پیامد کلامی نظریه بیگ بنگ مورد ارزیابی قرار داده شود. برای این هدف با تکیه بر آثار کلامی و منابعی که نظریه بیگ بنگ را ارایه می نمایند با روش عقل گرایی انتقادی نظریه حدوث زمانی متکلمین در پرتو نظریه بیگ بنگ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.