1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش معرفتی درد ورنج از دیدگاه قرآن کریم وروایات
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ٞفطرت معرفت درد شر
سال 1395
مجله مطالعات قرآني
شناسه DOI
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی ، سیده مریم علیزاده

چکیده

بنا بر آیات زیادی از قرآن کریم نهاد و فطرت انسان دارای شناخت ذاتی از خداوند است و با آن مفطور شده است. این معرفت در زندگی دنیوی بواسطه برخی شرایط، مورد نسیان و غفلت قرار می گیرد. خداوند سبحان طبق سنّت و مشیّت و اراده ی خویش ، به واسطه ی تنبیهات پیامبران و رسولانش ، شرایط برای رفع حجاب نسیان و غفلت را از قلب انسانها فراهم می نماید و یا در گرفتاری ها و شدائد و سختی ها ، آنان را از خواب غفلت بیدار می کند . در مقاله حاضر نویسنده تلاش می کند با استناد به آیات قرآن کریم و نیز احادیث اهل بیت نقش معرفتی سختی ها در زندگی انسان را بیان نماید.فرضیه ای که در پژوهش حاضر مورد تحقیق قرار خواهد گرفت عبارت است از اینکه جهلی که انسان نسبت به خالق خود گرفتار می شود محصول غفلت از فطرت و صیانت آن است. نقش معرفتی شرور جهت احیاء شناخت فطری انسان نسبت به خداوند یکی از نتایج و کارکرد های شرور در زندگی انسان است. بر اساس این نظریه انسان ها علی رغم اینکه فطرت الهی دارند ولی بواسطه نوع رفتار ها و شرایط اجتماعی ممکن است بر ذات الهی خود یعنی فطرت آسیب وارد نمایند و سنت الهی از طریق وارد نمودن درد و رنج شرایط برای بیداری ذات آدمی را با رعایت حریم اختیار انسان مورد هدف قرار می دهد.