1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دیدگاه شیخ شهاب الدین سهروردی پیرامون معنای زندگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شیخ اشراق، معنای زندگی، انسان، روش اشراقی، عوالم فراطبیعی
سال 1399
پژوهشگران حدیثه خداشناس ، عباس بخشنده بالی ، رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

معنای زندگی، یکی از مهم ترین و اساسی ترین مسائلی است که در طول تاریخ بشر اندیشمندان بدان توجه زیادی نموده اند. با توجه به این که تعداد قابل توجه ای از انسان ها به خصوص در جهان معاصر با بحران بی معنایی در زندگی مواجه هستند، مهم است به دنبال روش های تاثیر گذار جهت معنا بخشی به زندگی برای انسان ها ارائه نماییم تا به صورت ریشه ای درمان و یا پیشگیری گردد. اهمیت موضوع مورد بحث این است که تا زمانی که انسان معنا و مفهوم واقعی زندگی را درک ننماید در حیات خود با سایر موجودات چندان تفاوتی را حس نمی کند. هدف این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش گردید، بررسی دیدگاه سهروردی پیرامون معنای زندگی است. با توجه به اینکه حکمت سهروردی تصویری کامل از جهان آفرینش و طرحی مفصل از سرگذشت و سرنوشت عالم و آدم را ارائه می دهد ضرورت دارد تا این مسله را به طور خاص در اندیشه او مورد بررسی قرار داد. شیوه رمز آیینی و استفاده صوری و مصلحت آمیز سهروردی از آیات و احادیث و شهامت مسیح آسای او در زندگی و هنگام مرگ از جمله خصوصیاتی است که ماهیت و فطرت مکتب سهروردی را قابل تامل و نیازمند بررسی می سازد. با توجه به مبانی فکری شیخ اشراق، هدف اصلی زندگی در پیوند میان دنیا و آخرت برای انسان قابل فهم می باشد.