1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
اعتقاد به عالم مجردات و نقش آن در سبک زندگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سبک زندگی - رفتار -فلسفه -عالم مجردات
سال 1395
پژوهشگران ناهید سیاوشی ، رمضان مهدوی آزادبنی

چکیده

سبک زندگی در دهه اخیر به یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه علوم انسانی و الهیات تبدیل شده است. به لحاظ دینی نیز این مساله از اهمیت آشکاری برخوردار است و اولین خطاب آیات قرآن به مومنان، مربوط به سبک رفتاری است. در این پژوهش نویسنده در نظر دارد به یکی از مهمترین جنبه های مساله سبک زندگی بپردازد. در این رابطه نویسنده تلاش می کند تا نقش باور های فلسفه اسلامی بخصوص با تاکید بر اندیشه تقسیم عالم هستی به مجردات و مادی تاثیر و نقش باور به عالم تجرد را مورد تحلیل قرار دهد. ضمن بیان مفهوم سبک زندگی بطور عام و سبک زندگی در اندیشه اسلامی بطور خاص با روش توصیفی – تحلیلی نشان داده خواهد شد که در برداشت اسلامی از مفهوم سبک زندگی تفکر فلسفی در مورد عالم تجرد در برخی از ابعاد مهم زندگی مانند دعا، زیارت و ... نقش محوری دارد.