10 فروردین 1402
عباس بخشنده بالي

عباس بخشنده بالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فلسفه و کلام اسلامی
تلفن: 011-35302612
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی ، دانشگاه تهران ، ایران (1391 - 1394)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • فلسفه و کلام اسلامی(کاربردی)
 • عرفان اسلامی
 • روان شناسی دین
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فاطمه قربانی، عباس بخشنده بالی (1401) ابعاد معنایی عندیت در قرآن کریم در تبیین رابطه میان انسان و پروردگار پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن: 20; 59-76
2
3
محسن ایزدی، عباس بخشنده بالی (1401) تعامل عقل و قلب در فرایند شکوفایی نفس در بررسی تفسیری آیه 46 حج مطالعات تفسیری: 13; 130-115
4
وحید حاتمی شندی، عباس بخشنده بالی، علی قنبریان (1400) سبک ارتباطی مبتنی بر حضور خدا در زوج درمانی اسلامی معرفت: 289; 93-103
5
محمدعلی صادق زاده، عباس بخشنده بالی (1400) نقش اجتماعی- سیاسی انسان ایده آل از منظر ملاصدرا، امام خمینی و مقام معظم رهبری سیاست متعالیه: 34; 45-60
6
عباس بخشنده بالی (1400) انسان معاصر و فراموشی سلامت نفس بر اساس مبانی حکمت بوعلی سینا پژوهش در دین و سلامت: 3; 1-6
7
الهام رمضانی نژاد درزی، عباس بخشنده بالی، هاشم قربانی (1400) فلسفه درمانی جهت رفع یاس و تقویت امید در رنج ناشی از بیماری های جسمانی بر اساس مبانی حکمی صدرالدین شیرازی مطالعات اسلامی در حوزه سلامت: 17; 75-84
8
9
Abbas Bakhshandeh Bali, zahra hajizadeh, elham ramzaninejad (2021) Ways to Get Out of Alienation based on Verse 15 of Surah Fatir international journal of multicultural and multireligious understanding: 8; 562-570
10
11
12
عباس بخشنده بالی، علی قنبریان (1399) ظهور الغلوّ فی الفکر الشیعی واستراتیجیات الأئمة المعصومین (علیهم السلام) ضدها آداب الکوفة: 47; 221-246
13
عباس بخشنده بالی، محمود خونمری (1399) بررسی انتقادی دیدگاه شهید مطهری پیرامون حصر قلمرو تأثیر تقوا بر معرفت پژوهش های عقلی نوین: 10; 85-104
14
عباس بخشنده بالی (1399) واکاوی تاثیر ابن رشد بر ابن میمون در چگونگی کاربرد عقل در شریعت پژوهش های فلسفی: 33; 30-44
15
16
hadiseh khodashenas, Abbas Bakhshandeh Bali (2021) A Study of Sheikh Shahab Al-Din Suhrawardi's View on the Meaning of Life Based on Allegorical Treatises international journal of multicultural and multireligious understanding: 8; 362-373
17
عباس بخشنده بالی، علی اکبر شوبکلایی (1399) جلوه های عاشقانه نظام وحدت وجودِ ابن عربی در رباعبات و غزلیات بیدل دهلوی عرفان اسلامی: 66; 51-70
18
19
20
سهیلا اسکندری زوات، عباس بخشنده بالی (1399) واکاوی فرایند شکل گیری سرور نفسانی از منظر شیخ اشراق و مولوی مطالعات اسلامی در حوزه سلامت: 2; 81-94
21
22
23
24
عباس بخشنده بالی (1398) بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی مطالعات اسلام و روانشناسی: 24; 95-115
25
عباس بخشنده بالی، محمدابراهیم بخشنده (1398) واکاوی مبانی قرآن کریم پیرامون بهره گیری از تفاوت های مذهبی مطالعات قرآنی: 38; 263-278
26
محمود خونمری، عباس بخشنده بالی (1398) بررسی دیدگاه ابن رشد و ابن عربی پیرامون معناشناسی و ضرورت تأویل قرآن کریم سراج منیر: 35; 91-115
27
عبدالرحمان باقرزاده لداری، عباس بخشنده بالی (1398) بررسی شبهات مطرح در منهاج السنه درباره جنگهای امیرالمؤمنین(ع) شیعه شناسی: 66; 121-148
28
عباس بخشنده بالی، ابوذر نبویان (1397) مروری انتقادی بر معناشناسی«تجرّد» در مساله‏ی تجرّد نفس پژوهش های عقلی نوین: 6; 39-57
29
عباس بخشنده بالی، عبدالرحمان باقرزاده لداری، مهران رضائی (1397) تاثیر فلسفی ابن سینا و ابن رشد بر ابن میمون؛ با تاکید بر نقش عقل در متون دینی عقل و دین: 19; 161-187
30
31
عباس بخشنده بالی (1397) جایگاه قرآن کریم در سرچشمه های مکتب شیخ شهاب الدین سهروردی مطالعات قرآنی: جلد 1،دوره 9، شماره 34; 67-81
32
عباس بخشنده بالی، حسن ابراهیمی (1396) بررسی دیدگاه ابن‏ عربی و ملاصدرا پیرامون انسان کامل با تاکید بر نقش هدایتی و ارشادی عرفان اسلامی: جلد1-دوره 13 - شماره 51 - شماره پیاپی 51; 43-61
33
عباس بخشنده بالی (1395) دیدگاه ابن رشد درباره نقش عقل در فهم دین و تأثیر این دیدگاه بر توماس آکویناس عقل و دین: یک جلدی-مقاله 1، دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان; 7-28
34
عباس بخشنده بالی، حسن ابراهیمی، زهرا مصطفوی، قاسمعلی کوچنانی (1395) انسان کامل با تأکید بر کارکردهای دنیوی: بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا انسان پژوهی دینی: یک جلدی-مقاله 3، دوره 13، شماره 36، زمستان 1395; 51-71
35
عباس بخشنده بالی، محمدابراهیم بخشنده (1395) بیداری اسلامی پیرامون لیبرالیسم؛ اشتراک ها و افتراق ها مطالعات بیداری اسلامی: جلد1، دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395; 99-118
36
مرتضی علویان، عباس بخشنده بالی (1395) زعامت سیاسی انسان کامل از منظر ابن عربی و صدرالمتألهین معرفت: تک جلدی- شماره229 دی 1395; از 27-36
مقاله ارائه‌شده
1
سید معصوم باقرپور، عباس بخشنده بالی (1401) اصل سلامت معنوی از منظر نهج البلاغه با تاکید بر دعا و نیایش اولین همایش ملی تأثیر نهج البلاغه در زندگی با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی، ایران¡ بابلسر
2
زهرا حاجی زاده ولوکولایی، عباس بخشنده بالی (1400) واکاوی آثار معرفتی دعا و نیایش از منظر اندیشمندان علم اخلاق همایش ملی دعاپژوهی، ایران¡ همدان
3
الهام رمضانی نژاد درزی، عباس بخشنده بالی (1400) عوامل التیام بخش رنج ناشی از بیماری های جسمانی بر اساس مبانی ابن عربی نخستین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا، ایران¡ تهران
4
الهام رمضانی نژاد درزی، زهرا حاجی زاده ولوکولایی، عباس بخشنده بالی (1400) مشخصه های نفس سالم در مقابه با رنج ناشی از بیماری های جسمانی؛ تطبیق دیدگاه بوعلی سینا و صدرالمتالهین دومین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
5
زهرا حاجی زاده ولوکولایی، عباس بخشنده بالی (1400) واکاوی دیدگاه شیخ شهاب الدین سهروردی درباره عوامل سلامت نفسانی انسان دومین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
6
مرضیه تیموری، عباس بخشنده بالی (1400) راهکارهای شکل گیری شخصیت معنویت گرا در انسان بر اساس مکتب ابن عربی دومین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
7
عباس بخشنده بالی (1399) موانع دستیابی به «عقل سلیم» از منظر علامه طباطبایی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، ایران¡ اردبیل
8
زهرا حاجی زاده ولوکولایی، عباس بخشنده بالی (1399) شناخت مسیر تعالی نفس به مثابه مقابله با آسیب های مرتبط با حوزه انسان شناسی؛ بر اساس دیدگاه ابن سینا سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، ایران¡ اردبیل
9
زهرا حسین نژاد کلائی، عباس بخشنده بالی (1399) واکاوی سیره امام علی(ع) پیرامون آسیب شناسی فقر و راهکارهای مقابله با آن؛ با تاکید بر اراده، اختیار و مسئولیت انسان هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته، ایران¡ بابلسر
10
زهرا حاجی زاده ولوکولایی، عباس بخشنده بالی (1399) توجه به وحدت جامعه اسلامی در گام دوم انقلاب؛ با تاکید بر اخلاق فردی و اجتماعی کنفرانس ملی مؤلفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ مشهد
11
حدیثه خداشناس، عباس بخشنده بالی، رمضان مهدوی آزادبنی (1399) بررسی دیدگاه شیخ شهاب الدین سهروردی پیرامون معنای زندگی کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی با رویکرد معنای زندگی، ایران¡ تهران
12
رمضان مهدوی آزادبنی، عباس بخشنده بالی، حدیثه خداشناس (1399) علم زدگی و بحران معناداری زندگی کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی با رویکرد معنای زندگی، ایران¡ تهران
13
محمدحسین شیرافکن، عباس بخشنده بالی (1399) بررسی نظریه اصالت صلح در هندسه معرفتی قرآن کریم سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
14
Abbas Bakhshandeh Bali (2020) A comparative study of Ibn Sina and Ibn Arabi's view on Spiritual self-Actualization International Conference on Psychology of Religion and Spirituality, India, Aligarh
15
عباس بخشنده بالی (1398) بررسی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و غزالی پیرامون شکل گیری روشمند رشد اخلاقی همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس بوعلی سینا، ایران¡ همدان
16
عباس بخشنده بالی (1398) واکاوی مبانی فلسفی شیخ اشراق پیرامون اثبات بُعد غیر مادی در انسان به مثابه انحرافی بزرگ در علم روان شناسی کنفرانس بین المللی دین ، معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
17
عباس بخشنده بالی (1398) بررسی دیدگاه سهروردی و ابن عربی درباره اهمیت جایگاه معنوی انسان کنفرانس بین المللی دین ، معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
18
عباس بخشنده بالی (1398) روش شناسی فلسفه سهروردی در بکارگیری اصطلاحات حکمت خسروانی همایش سالانه گرامیداشت ملاصدرا(حکمت ایرانی و حکمت متعالیه)، ایران¡ تهران
19
عباس بخشنده بالی (1397) واکاوی ادله فلسفی شیخ اشراق پیرامون اثبات بُعد غیر مادی در انسان به عنوان انحرافی بزرگ در دانش روان شناسی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، ایران¡ تهران
20
عباس بخشنده بالی (1397) بررسی دیدگاه ابویوسف کندی پیرامون تغییر نگرش به زندگی به مثابه کنترل حزن اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، ایران¡ تهران
21
علی اکبر شوبکلایی، عباس بخشنده بالی (1397) مروری بر دیدگاه جلال الدین مولوی پیرامون آزاداندیشی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، ایران¡ تهران
22
عباس بخشنده بالی (1397) واکاوی دیدگاه محیی‏ الدین ابن‏ عربی پیرامون دوام حضور «رجال الله» در جهان خاکی ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، ایران¡ تهران
23
عباس بخشنده بالی (1397) بررسی دیدگاه ابن سینا پیرامون زمینه های شکل گیری حکمت الهی در اوان زندگی ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، ایران¡ تهران
24
عباس بخشنده بالی (1397) معیارسنجی خودشکوفایی نفسانی انسان از منظر صدرالدین محمد شیرازی ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، ایران¡ تهران
25
مائده حیدرنژاد، عبدالرحمان باقرزاده لداری، عباس بخشنده بالی (1396) بررسی دیدگاه ابن عربی در باب خلود عذاب اخروی دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران¡ تهران
26
عباس بخشنده بالی (1396) توجه به محوریت آموزه های دینی در فرایند رشد اخلاقی؛ بررسی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و غزّالی کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری، ایران¡ تهران
27
عباس بخشنده بالی، دکتر محمدکاظم بخشنده بالی (1395) واکاوی جایگاه علوم تجربی از نگاه متون اسلامی دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی اسلامی، ایران¡ بهشهر
28
عباس بخشنده بالی (1395) واکاوی تاثیر توجه به جایگاه زن بر اقتصاد خانواده بر اساس الگوی نهج البلاغه هشتمین همایش ملی سیره علوی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، لرستان¡ خرم آباد
29
عباس بخشنده بالی (1395) واکاوی الگوی حکومت مردم سالاری دینی در خدمت به خلق بر اساس الگوی غدیر هفتمین کنگره بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت، ایران¡ تهران
30
عباس بخشنده بالی (1395) خردورزی در منابع دینی از نگاه ابن رشد اندلسی اولین کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی، ایران¡ قم
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
فاطمه عبدالله پور سنگچی، مهران رضائی، عباس بخشنده بالی (1400) بررسی تطبیقی نقش عشق در معنادهی به زندگی از منظر مولوی و علامه جعفری
3
زهرا حسین نژاد کلائی، عباس بخشنده بالی، مرتضی عبدی چاری (1400) بررسی مبانی صلح و دوستی از دیدگاه محی الدین ابن عربی
4
الهام رمضانی نژاد درزی، عباس بخشنده بالی، رمضان مهدوی آزادبنی (1399) تطبیق مبانی ابن عربی و ملاصدرا پیرامون کاهش رنج ناشی از بیماری های جسمانی
5
زهرا حاجی زاده ولوکولایی، عباس بخشنده بالی، حسین کاظمی (1399) تطبیق دیدگاه ابن سینا و سهروردی پیرامون الگوی سلامت نفس
6
حدیثه خداشناس، عباس بخشنده بالی، محمود دیانی (1399) بررسی تطبیقی معنای زندگی در آثار تمثیلی ابن سینا و سهروردی
7
فاطمه مهدوی، محمود خونمری، عباس بخشنده بالی (1399) بررسی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و آیت الله جوادی آملی پیرامون مراتب نفس انسان
8
سهیلا اسکندری زوات، عباس بخشنده بالی، محمود خونمری (1399) واکاوی فرایند شکل گیری سرور نفسانی از منظر شیخ اشراق و مولوی
9
عاطفه اندرزا، محمد اسماعیل قاسمی طوسی، عباس بخشنده بالی (1397) جایگاه حق الناس در تحقق امنیت و عدالت در جامعه متعادل از نگاه قرآن کریم
کتاب
1
عباس بخشنده بالی (1399) افکار «اسرار»؛ زندگی و اندیشه حکیم سبزواری شابک:978-600-159-358-1
2
بهاره علی نژاد کاشی، عباس بخشنده بالی (1399) آسیب پذیری عقل در هندسه نهج البلاغه شابک:978-622-7377-44-6
3
عباس بخشنده بالی (1397) اندیشه اسلامی1(شناخت آغاز و انجام هستی) شابک:978-600-441-203-2
4
5
عباس بخشنده بالی (1396) تعامل فلسفی اسلام، یهودیت و مسیحیت در قرون وسطی شابک:978-600-97431-5-5
6
عباس بخشنده بالی (1395) مقدمه ای بر اندیشه اسلامی2 شابک:5-46-5356-600-978
7
عباس بخشنده بالی (1395) سیری در اندیشه اسلامی1 شابک:978-600-5356-09-0
8
9
عباس بخشنده بالی (1389) آواز عقل سرخ(مروری بر اندیشه های شیخ اشراق) شابک:978-964-2788-06-4
10
عباس بخشنده بالی (1385) مراحل شکل گیری هویت دینی کودکان شابک:964-514-064-1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
Abbas Bakhshandeh Bali (2020) The influence of Islamic philosophy on the Contemporary life Kerala, India
3
4
عباس بخشنده بالی (1397) واکاوی دیدگاه محیی الدین ابن عربی پیرامون دوام حضور رجال الله در جهان خاکی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
5
عباس بخشنده بالی (1396) پیشگیری و درمان حزن از منظر ابویوسف کندی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
6
عباس بخشنده بالی (1396) بررسی دیدگاه ابویوسف کندی پیرامون معرفت نفس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
7
عباس بخشنده بالی (1395) خوشی های ایده آل از منظر فیلسوفان مسلمان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
8
عباس بخشنده بالی (1395) خردورزی در منابع دینی از منظر ابن رشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: سهیلا اسکندری زوات
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدرسی مبانی نظری اسلام
  پایان نامه: واکاوی فرایند شکل گیری سرور نفسانی از منظر شیخ اشراق و مولوی
 • نام و نام خانوادگی: حدیثه خداشناس
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدرسی مبانی نظری اسلام
  پایان نامه: بررسی معناداری زندگی در رسائل تمثیلی ابن سینا و سهروردی
 • نام و نام خانوادگی: الهام رمضانی نژاد درزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدرسی مبانی نظری اسلام
  پایان نامه: تطبیق مبانی ابن عربی و ملاصدرا پیرامون کاهش رنج ناشی از بیماری های جسمانی
 • نام و نام خانوادگی: زهرا حاجی زاده ولوکلایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدرسی مبانی نظری اسلام
  پایان نامه: تطبیق دیدگاه ابن سینا و سهروردی پیرامون الگوی سلامت نفس
 • نام و نام خانوادگی: زهرا حسین نژاد کلائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدرسی مبانی نظری اسلام
  پایان نامه: بررسی مبانی نظری صلح و دوستی از دیدگاه محیی الدین ابن عربی
 • نام و نام خانوادگی: مرضیه تیموری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدرسی مبانی نظری اسلام
  پایان نامه: ازخودبیگانگی، موقعیت های شناختی و تغییرآگاهانه؛ بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران (1400 - اکنون)
 • مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه مازندران (1399 - 1400)
 • راهنمای تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده الهیات و معارف اسلامی (1397 - 1399)
بیشتر

گالری تصاویر

به نام خداوند جان و خرد؛ كزين برتر انديشه برنگذرد پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران، هفته پژوهش سال 1397 پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران، هفته پژوهش سال 1397 انتشار كتاب درسي در دفتر نشر معارف(وابسته به دانشگاه معارف اسلامي، نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها)، 1397. افتتاحيه بيست و سومين همايش سالانه بزرگداشت ملاصدرا، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، 1398. ارائه مقاله در بيست و سومين همايش سالانه بزرگداشت ملاصدرا، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، 1398. مراسم افتتاحيه كنفرانس بين المللي دين، معنويت و كيفيت زندگي، مشهد مقدس، جامعه المصطفي العالميه، 1398. پنل داوري ارائه مقالات كنفرانس بين المللي دين، معنويت و كيفيت زندگي، مشهد مقدس، جامعه المصطفي العالميه، 1398. افتتاحيه همايش اخلاق علمي و كاربردي با محوريت انديشه هاي بوعلي سينا؛ دانشگاه بوعلي سينا همدان، 1398. ارائه مقاله در همايش اخلاق علمي و كاربردي با محوريت انديشه هاي بوعلي سينا؛ دانشگاه بوعلي سينا همدان، 1398. پنل داوري ارائه مقالات؛ همايش اخلاق علمي و كاربردي با محوريت انديشه هاي بوعلي سينا؛ دانشگاه بوعلي سينا همدان، 1398. اختتاميه همايش اخلاق علمي و كاربردي با محوريت انديشه هاي بوعلي سينا؛ دانشگاه بوعلي سينا همدان، 1398. مراسم افتتاحيه و رونمايي از كتاب مجموعه مقالات؛ كنفرانس بين المللي روان شناسي دين و معنويت، دانشگاه عليگر، هندوستان، 2020. ارائه مقاله؛ كنفرانس بين المللي روان شناسي دين و معنويت، دانشگاه عليگر، هندوستان، 2020. گواهي و لوح ارائه مقاله؛ كنفرانس بين المللي روان شناسي دين و معنويت، دانشگاه عليگر، هندوستان، 2020. پرفسور اكبر حسين و ديگر اعضاي هيئت علمي و برگزاركننده كنفرانس بين المللي روان شناسي دين و معنويت، دانشگاه عليگر، هندوستان، 2020. سخنراني آنلاين با موضوع «تاثير فلسفه اسلامي در زندگي معاصر»، دانشگاه اسلامي «دارالهدي»، كرالا، هندوستان، 2020. ارائه كرسي عرضه ايده علمي با عنوان «بررسي ديدگاه كيت توماس درباره آسيب هاي محيط زيست براساس گزاره هاي كلامي و عرفاني نهج البلاغه»، 1399. ارائه كرسي عرضه ايده علمي با عنوان «بررسي ديدگاه كيت توماس درباره آسيب هاي محيط زيست براساس گزاره هاي كلامي و عرفاني نهج البلاغه»، 1399. انتشار كتاب: افكار «اسرار»؛ زندگي و انديشه حكيم سبزواري، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي(كانون انديشه جوان)، 1399. سخنراني در «پنجمين پيش نشست همايش ملي حكمت سياسي متعاليه»، مشهد، 1399. سخنراني و معرفي كتاب افكار اسرار در جلسه وبيناري فلسفه اسلامي و عصر حاضر، دانشگاه حكيم سبزواري، 1399.. ارائه مقاله در «نخستين همايش ملي فرهنگ با تاكيد برجنبه هاي فرهنگي و اجتماعي كرونا»، تهران، دانشگاه شهيد رجائي، 1400. سخنراني علمي«تربيت عقلاني از ديدگاه شهيد مطهري»، دانشگاه فرهنگيان، بابل، 1400. پژوهشگر برتر دانشكده الهيات دانشگاه مازندران، هفته پژوهش سال 1400 پژوهشگر برتر دانشكده الهيات دانشگاه مازندران، هفته پژوهش سال 1400 سخنراني در نشست علمي، مشهد مقدس، 1400 سخنراني در همايش بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي، مشهد مقدس، 1400 ارائه كرسي نظريه پردازي دانشگاه مازندران ناقد كرسي نقد و نظريه پردازي دانشگاه حكيم سبزواري ناقد اولين پيش نشست «كنفرانس بين المللي خانواده و تربيت معنوي» برگزاري جلسه نقد كتاب «انديشه اسلامي 1»، دانشگاه معارف اسلام، قم، 1400 عضويت در شوراي بررسي و تحول سند دروس معارف اسلامي كشور(مباني نظري اسلام) سخنراني در نشست علمي، «پژوهشكدۀ اسلام تمدني» وابسته به دفتر تبليغات خراسان رضوي، مشهد مقدس، 1401 سخنراني در نشست علمي، «پژوهشكدۀ اسلام تمدني» وابسته به دفتر تبليغات خراسان رضوي، مشهد مقدس، 1401 ناقد كرسي نظريه پردازي، دانشكده الهيات دانشگاه حكيم سبزواري، 1401 سخنراني در نشست علمي، دانشكده علوم قرآني مشهد مقدس، 1401 كارگاه «نگارش طرحنامه تفصيلي پايان نامه»، مركز تخصصي كلام ساري و دانشكده الهيات دانشگاه مازندران، 1401 سخنراني در بزرگداشت آيت الله مصباح يزدي، مشهد مقدس، 1401 ناقد كرسي نظريه پردازي، دانشكده الهيات دانشگاه حكيم سبزواري، 1401