29 اسفند 1401
حميدرضا فلاح لاجيمي

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت- تحقیق در عملیات
تلفن: 09128082330
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت- تحقیق در عملیات (1388 - 1393)
 • فوق لیسانس مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات (1386 - 1388)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تصمیم گیری چند معیاره
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مرور نظام مند ادبیات
 • بخش بندی تامین کننده
 • مدلسازی ریاضی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، علی ادبی فیروزجایی، نوید خانجانزاده کاکرودی، سهیل نجات (1401) بازاریابی اینستاگرامی: انتخاب اینفلوئنسر در صنایع غذایی با رویکرد فوکام مدیریت بازرگانی: 14; 495-518
2
حمیدرضا فلاح لاجیمی، سارا مجیدی (1401) مرور نظام مند ادبیات در بخش بندی تامین کنندگان (مدل ها، رویکرد ها، تکنیک ها و روند آینده) مطالعات مدیریت صنعتی: 20; 111-151
3
پژواک مهدیپور، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، حسنعلی آقاجانی (1401) سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) پژوهش های مدیریت در ایران: 26; 139-163
4
ایمن قاسمیان صاحبی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، علیرضا عرب (1401) توسعه تکنیک بهترین- بدترین در محیط کاربرگ میلتنبرگ به منظور تدوین راهبردهای عملیاتی مطالعات مدیریت صنعتی: 64; 183-214
5
محمد خراسانی، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400) ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران مطالعات رفتار مصرف کننده: 8; 215-232
6
Hamidreza Fallah Lajimi, Sara Majidi (2021) Supplier segmentation: A systematic literature review Journal of Supply Chain Management Science: 2; 138-158
7
مجتبی فلاح پور، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400) شناسایی و تعیین ریسک های موثر در زنجیره تامین پایدار در شرکت های منتخب صنایع لبنی با استفاده از نظریه کریتیک راهبردهای بازرگانی: 17; 184-165
8
Hamidreza Fallah Lajimi, Seyed Amin Seyed Haeri, Zahra Jafari Soruni, Negin Salimi (2021) Supplier selection based on multi-stakeholder Best- Worst Method Journal of Supply Chain Management Science: 2; 19-32
9
سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1400) بررسی نظام مند مبانی نظری کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی چشم انداز مدیریت صنعتی: 41; 53-80
10
حمیدرضا فلاح لاجیمی، زهرا جعفری سرونی، آسانا حسینی دولت آباد (1399) طراحی مدل ریاضی بهینه سازی شبکه زنجیره تامین یکپارچه سطوح استراتژیک و تاکتیکی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران: 12; 545-577
11
مژده ولی زاده، میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1399) کاربرد روش بهترین ـ بدترین فاصله ای، در بازاریابی هنر: رتبه بندی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر مدیریت بازرگانی: 12; 748-773
12
سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399) ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 12; 149-180
13
حمیدرضا فلاح لاجیمی، زهرا جعفری سرونی (1398) ارزیابی تامین کنندگان در شرایط عدم اطمینان با ترکیب روش های دمپستر شافر و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره پژوهشنامه مدیریت اجرایی: دوره 11، شماره 22; 115-150
14
ایوب رمضانی، مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، نادر رازقی (1398) ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران مدیریت بهره وری: دوره 13، 3(50); 89-117
15
مریم فضل اله تبار لدری، میثم شیرخدایی، محمود شارع پور، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1398) طراحی الگوی مسیری گرایش به مصرف کالاهای مضر و ارائه راهکارهای ضدبازاریابی مطالعات پیشگیری از جرم: 14; 81-99
16
17
حمیدرضا فلاح لاجیمی، سیده زهرا محمدی کانی، زهرا رسولی خطیر (1398) به کارگیری توابع ارزش خطی قطعه ای در رتبه بندی تأمین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره چشم انداز مدیریت صنعتی: 33; 115-140
18
Jafar Rezaei, Hamidreza Fallah Lajimi (2019) Segmenting supplies and suppliers: bringing together the purchasing portfolio matrix and the supplier potential matrix International Journal of Logistics Research and Applications: 22; 419-436
19
sahar valipour parkohi, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Hamidreza Fallah Lajimi (2019) Resilient supplier selection and segmentation in grey environment JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 207; 1123-1137
20
فاطمه زهرا رجبی کفشگر، مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1397) ارزیابی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز: رویکرد خبره محور ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه فازی مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: 46; 72-91
21
میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، مریم فضل اله تبار لدری (1397) ضدبازاریابی مصرف دخانیات و اولویت‎بندی راهکارها با استفاده از تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند معیاره مدیریت بازرگانی: 10; 547-566
22
حمیدرضا فلاح لاجیمی، علیرضا عرب، هوشمند بهرام زاده (1395) بررسی موانع پیاده‎سازی زنجیرۀ تأمین سبز در صنایع فولاد استان مازندران با رویکرد ترکیبی BSC/BWM مدیریت صنعتی: 8; 653-684
23
حمیدرضا فلاح لاجیمی، حمیدرضا قمی، منصور خیرگو (1395) تدوین و اولویت بندی راهبرد های حوزة پژوهشی دانشگاه افسری امام علی(علیه السلام) با استفاده از SWOT/ANP فصلنامه مدیریت نظامی: 63; 34-62
24
الهام کرمی، علیرضا عرب، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1394) اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران پژوهش های مدیریت در ایران: 19; 185-206
25
محمدرضا تقوا، سید محتبی حسینی بامکان، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1392) تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی journal of information technology management: 5; 1-17
مقاله ارائه‌شده
1
حمیدرضا فلاح لاجیمی، سارا ولی پور پرکوهی (1401) شناسایی شاخصه های کلیدی در ارزیابی تامین کنندگان پایدار و تاب آور در عصر پسا 19-COVID دومین کنفرانس بینالمللی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی، ایران¡ رودسر
2
ناهید قربانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400) مرور سیستماتیک مولفههای موثر بر تامین مالی زنجیره تامین پایدار هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران، ایران¡ تهران
3
سیده زهرا محمدی کانی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399) بخش بندی تامین کنندگان پایدار: مدل، رویکرد و ابعاد پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ تهران
4
زهرا جعفری سرونی، جلیل حیدری دهوئی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1399) یکپارچگی زنجیره تأمین تاب آور و پایدار: مرور سیستماتیک ادبیات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ تهران
5
گلنوش انصاری، حمیدرضا فلاح لاجیمی، محمد ولی پور خطیر (1399) بررسی جایگاه منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم با رویکرد pi-mind (شرکت مازی نور) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران¡ تهران
6
حمیدرضا فلاح لاجیمی، محمد ولی پور خطیر، سیده خدیجه حسینی (1399) شناسایی و اولویت بندی ریسک های توزیع کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از BWM فاصله ای دومین کنفرانس بین المللی نوآوری مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران¡ تهران
7
حمیدرضا فلاح لاجیمی، محمد ولی پور خطیر، یاور تقی زاده (1398) ارزیابی رضایت مشتریان با استفاده از تحلیل چندمعیاره رضایت سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار، ایران¡ یزد
8
حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سارا مجیدی (1398) سطح بندی استراتژی های همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، ایران¡ مشهد
9
سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1398) ارزیابی کارآیی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها: مرور سیستماتیک ادبیات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ یزد
10
حمیدرضا فلاح لاجیمی، زهرا جعفری سرونی (1398) صنعت 4.0 و کاربردی های آن: مرور سیستماتیک ادبیات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ یزد
11
الهام به جامه، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397) ارائه مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی در تصمیم گیری مدیریت پروژه چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، ایران¡ تهران
12
حمیدرضا فلاح لاجیمی، مبین رکیده (1397) ارائه بخش بندی تأمین کنندگان پایدار مبتنی بر مدل کرالجیک چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، ایران¡ تهران
13
حمیدرضا فلاح لاجیمی، مبین رکیده (1397) شناسایی شاخص های پایداری تامین کنندگان در سه منظر عملیاتی، سازمانی و پایداری کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران¡ تهران
14
مژده ولی زاده، میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1397) شناسایی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر با رویکرد مطالعه موردی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران¡ tehran
15
حمیدرضا فلاح لاجیمی، زهرا جعفری سرونی، سارا مجیدی (1397) بخش بندی تأمین کنندگان تاب آور با روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ تهران
16
حمیدرضا فلاح لاجیمی، زهرا جعفری سرونی (1396) انتخاب سیستم انبار توزیع متمرکز و غیر متمرکز با استفاده از شبیه سازی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا خرداد ماه 96 تهران ایران، ایران¡ تهران
17
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، فاطمه مدنی شاهاندشتی (1396) شناسایی و تبیین روابط ساختاری عوامل تاثیرگذار بر زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنجیره تامین پلاستیک دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا خرداد ماه 96 تهران ایران، ایران¡ تهران
18
مریم فضل اله تبار لدری، میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1396) کاربرد تکنیک بهترین - بدترین ( BWM) در رتبه بندی سازوکارهای ضدبازاریابی گرایش به مصرف دخانیات ( مورد مطالعه دانشگاه مازندران) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
19
علیرضا عرب، ایمن قاسمیان صاحبی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1396) تدوین مدل برنامه ریزی چندهدفه غیرخطی فازی شهودی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
20
حمیدرضا فلاح لاجیمی، فاطمه کاظمی مریدانی (1396) ارزیابی کارآیی تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد DEA (مورد مطالعه: شرکت چوب پلاست توسکا) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
21
حمیدرضا فلاح لاجیمی، سودا سهیلی فر، آیدا سهیلی فر (1396) تجزیه، تحلیل و مقایسه الگوریتم های مختلف منطق فازی در پشتیبانی موثر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
22
مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، هوشمند بهرام زاده (1395) بخش بندی تامین کنندگان، مروری بر مفاهیم و مدل ها اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، ایران¡ قزوین
23
مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، حمید تاجر زاده (1395) اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب بازارهای جدید محصول زعفران ایران بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت,حسابداری,علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی، ایران¡ مازندران
24
حسنعلی آقاجانی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، امین دولتی (1395) نوع شناسی شاخص های موثر بر عملکرد سازمانی شرکت های مشارکتی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
25
مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، حمید تاجر زاده (1395) شناسایی و اولیت بندی بازارهای جدید برای محصول زعفران ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، ایران¡ رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
1
Hamidreza Fallah Lajimi (2020) Sustainable Supplier Segmentation: A Practical Procedure ISBN: 978-3-030-55385-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: سارا مجیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
  پایان نامه: ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها چند مرحله ای (دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران)
بیشتر