1403/01/25
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات (1386 - 1388)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی مدیریت- تحقیق در عملیات (1388 - 1393)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
نقش ویژگی‌های فناوری اینترنت اشیاء در ارزش‌آفرینی مشتریان بانک سپه یاسر قاسم نژاد، حمیدرضا فلاح لاجیمی، سیداحمد شیخ الاسلامی‌تنکابنی (1402)
طبقه بندی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار تولید هوشمند از منظر ذی نفعان و اجزای تکنولوژی مرور سیستماتیک ادبیات سحر ولی پور پرکوهی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1402)
An investigation of supplier development through segmentation in sustainability dimensions Hossein Paybarjay, Hamidreza Fallah Lajimi, Sarfaraz Hashemkhani Zolfani (2023)
بازاریابی اینستاگرامی: انتخاب اینفلوئنسر در صنایع غذایی با رویکرد فوکام میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، علی ادبی فیروزجایی، نوید خانجانزاده کاکرودی، سهیل نجات (1401)
سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) پژواک مهدیپور، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، حسنعلی آقاجانی (1401)
توسعه تکنیک بهترین- بدترین در محیط کاربرگ میلتنبرگ به منظور تدوین راهبردهای عملیاتی ایمن قاسمیان صاحبی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، علیرضا عرب (1401)
ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران محمد خراسانی، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400)
Supplier segmentation: A systematic literature review Hamidreza Fallah Lajimi, Sara Majidi (2021)
Supplier selection based on multi-stakeholder Best- Worst Method Hamidreza Fallah Lajimi, Seyed Amin Seyed Haeri, Zahra Jafari Soruni, Negin Salimi (2021)
طراحی مدل ریاضی بهینه سازی شبکه زنجیره تامین یکپارچه سطوح استراتژیک و تاکتیکی حمیدرضا فلاح لاجیمی، زهرا جعفری سرونی، آسانا حسینی دولت آباد (1399)
ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399)
ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران ایوب رمضانی، مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، نادر رازقی (1398)
طراحی الگوی مسیری گرایش به مصرف کالاهای مضر و ارائه راهکارهای ضدبازاریابی مریم فضل اله تبار لدری، میثم شیرخدایی، محمود شارع پور، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1398)
Resilient supplier selection and segmentation in grey environment sahar valipour parkohi, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Hamidreza Fallah Lajimi (2019)
تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی محمدرضا تقوا، سید محتبی حسینی بامکان، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1392)
مقاله ارائه شده
Sustainable and Resilient Supplier Evaluation in Post COVID-19 Hamidreza Fallah Lajimi, Sara Valipour Parkouhi, sahar valipour parkohi (2023)
بررسی نظام‌مند مبانی نظری کاربرد پویایی سیستم در حوزه سلامت زهرا جعفری سرونی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، میترا عابدیان (1402)
شناسایی و تبیین توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین بر اساس فناوریهای دیجیتالی سازی غزاله زالی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1402)
Assessing Smartness of Automotive Industry: An Importance-Performance Analysis sahar valipour parkohi, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Hamidreza Fallah Lajimi, Negin Salimi (2023)
Assessment of Renewable Energy Development Strategies with BWM-Grey TOPSIS Hamidreza Fallah Lajimi, frough mohamdi, Zahra Jafari Soroni (2023)
مرورسیستماتیک ادبیات دانشگاه پایدار المیرا چیتگر چاری، حمیدرضا فلاح لاجیمی، سید حمید هاشمی پطرودی (1401)
مرور سیستماتیک مولفههای موثر بر تامین مالی زنجیره تامین پایدار ناهید قربانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400)
بخش بندی تامین کنندگان پایدار: مدل، رویکرد و ابعاد سیده زهرا محمدی کانی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399)
یکپارچگی زنجیره تأمین تاب آور و پایدار: مرور سیستماتیک ادبیات زهرا جعفری سرونی، جلیل حیدری دهوئی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1399)
بررسی جایگاه منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم با رویکرد pi-mind (شرکت مازی نور) گلنوش انصاری، حمیدرضا فلاح لاجیمی، محمد ولی پور خطیر (1399)
شناسایی و اولویت بندی ریسک های توزیع کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از BWM فاصله ای حمیدرضا فلاح لاجیمی، محمد ولی پور خطیر، سیده خدیجه حسینی (1399)
ارزیابی رضایت مشتریان با استفاده از تحلیل چندمعیاره رضایت حمیدرضا فلاح لاجیمی، محمد ولی پور خطیر، یاور تقی زاده (1398)
سطح بندی استراتژی های همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سارا مجیدی (1398)
صنعت 4.0 و کاربردی های آن: مرور سیستماتیک ادبیات حمیدرضا فلاح لاجیمی، زهرا جعفری سرونی (1398)
ارائه مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی در تصمیم گیری مدیریت پروژه الهام به جامه، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397)
شناسایی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر با رویکرد مطالعه موردی مژده ولی زاده، میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1397)
بخش بندی تأمین کنندگان تاب آور با روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی حمیدرضا فلاح لاجیمی، زهرا جعفری سرونی، سارا مجیدی (1397)
شناسایی و تبیین روابط ساختاری عوامل تاثیرگذار بر زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنجیره تامین پلاستیک عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، فاطمه مدنی شاهاندشتی (1396)
تدوین مدل برنامه ریزی چندهدفه غیرخطی فازی شهودی علیرضا عرب، ایمن قاسمیان صاحبی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1396)
تجزیه، تحلیل و مقایسه الگوریتم های مختلف منطق فازی در پشتیبانی موثر حمیدرضا فلاح لاجیمی، سودا سهیلی فر، آیدا سهیلی فر (1396)
بخش بندی تامین کنندگان، مروری بر مفاهیم و مدل ها مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، هوشمند بهرام زاده (1395)
نوع شناسی شاخص های موثر بر عملکرد سازمانی شرکت های مشارکتی حسنعلی آقاجانی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، امین دولتی (1395)
کتاب
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
فعالیت های علمی اجرایی
هیئت مدیره انجمن مدیریت صنعتی ایران حمیدرضا فلاح لاجیمی (1399)
پایان نامه
بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی های سلامت همراه در دوران بارداری سیده زهرا حسینی، جواد سلطان زاده، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1402)
ارائه روشی برای بخش بندی تامین کنندگان با رویکرد سبز و تاب آور هوشمند بهرام زاده، حمیدرضا فلاح لاجیمی، مهرداد مدهوشی (1395)

علایق پژوهشی

 • مدلسازی ریاضی
 • بخش بندی تامین کننده
 • مرور نظام مند ادبیات
 • مدیریت زنجیره تامین
 • تصمیم گیری چند معیاره
بیشتر

دانشجویان

 • سارا مجیدی
  نام: سارا مجیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
  پایان نامه: ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها چند مرحله ای (دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران)
بیشتر