1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نظام‌مند مبانی نظری کاربرد پویایی سیستم در حوزه سلامت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پویایی سیستم، حوزه سلامت، بررسی نظام‌مند مبانی نظری، Scopus
سال 1402
پژوهشگران زهرا جعفری سرونی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ، میترا عابدیان

چکیده

موضوع سلامت از اولویت‌های اصلی زندگی افراد است و حفظ و گسترش آن در حوزه رفاه اجتماعی امری ضرروی می‌باشد. در سال‌های اخیر، توجه زیادی به توسعه مدل‌های شبیه سازی پویایی سیستم برای تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده مراقبت‌های حوزه سلامت وجود داشته است. با این حال، کمبود مطالعاتی که به دنبال مرور مقالات موجود در حوزه سلامت و ارائه شواهدی در مورد اثربخشی شبیه‌سازی پویایی سیستم در این زمینه باشد، وجود ندارد. از این جهت این مقاله، به مرور سیستماتیک و تجزیه و تحلیل گسترده ای در مورد پیشرفت های اخیر در زمینه "کاربرد پویایی سیستم در حوزه سلامت" با استفاده از امکانات پایگاه اطلاعاتی Scopus انجام شده و معیارهای عملکرد متفاوت جهت تجزیه و تحلیل استخراج شده است. به طور کلی این مقاله با هدف ارزیابی کاربرد پویایی سیستم در حوزه سلامت، خلاصه ای از روند پژوهش های صورت گرفته در این حوزه را از سال 1990 ارائه می‌دهد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، پیشرفت انتشار مقالات و توجه به مسئله کاربرد پویایی سیستم در حوزه سلامت از سال 2013 رو به افزایش بوده است و سهم قابل توجهی از این پژوهش در کشور آمریکا اجرا شده است.