1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی ریسک های توزیع کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از BWM فاصله ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توزیع کنندگان، شناسایی ریسک و روش بهترین-بدترین فاصله ای
سال 1399
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، محمد ولی پور خطیر ، سیده خدیجه حسینی

چکیده

یکی از اجزای اصلی هر زنجیره تامین شبکه توزیع و فروش آن است؛ اما اغلب شرکت ها به ریسک های کانال های توزیع خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیان باری برای آنان به دنبال دارد. ازاین رو احتیاج به همکاری نزدیک و انتخاب درست شرکت های پخش در کانال های توزیع و حفظ همکاری بلندمدت با آن ها، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. این پژوهش با توجه به نقش اساسی توزیع کنندگان در بهبود صنعت غذایی، توزیع کنندگان شرکت کاله را از منظر ریسک مورد ارزیابی قرار می دهد و پس از شناسایی ریسک ها با توجه به پیشینه پژوهش به تعیین ریسک های مؤثر می پردازد؛ و تلاش می کند تا رابطه تولیدکنندگان-توزیع کنندگان را از آسیب مصون نگه دارد؛ و سپس با استفاده از روش BWM فاصله ای به محاسبه اوزان می پردازد. درروش BWM در برخی موارد به جواب بهینه چندگانه می رسیم. به این معنی که حل مسئله با مجموعه مختلفی از اوزان امکان پذیر است. برای حل مشکل جواب بهینه چندگانه از تجزیه وتحلیل فاصله ای استفاده می گردد که وزن ها را به صورت فاصله ارائه می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین معیار سهم بازار و سپس قوانین و مقررات هستند و سپس معیارهای دیگر در رتبه های بعدی قرار می گیرند.