1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
بخش بندی تأمین کنندگان تاب آور با روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین تاب آور، تصمیم گیری چند معیاره، بهترین- بدترین فازی
سال 1397
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، زهرا جعفری سرونی ، سارا مجیدی

چکیده

در یک زنجیره تامین، انتخاب و بخش بندی تامین کننده از فعالیت های کلیدی آن زنجیره محسوب می شود. بخش بندی تامین کنندگان می توانند به تصمیم گیری بهتر و مطمئن تر در زنجیره کمک کند. در یک زنجیره متلاطم و همراه با اختلالات فراوان، یک تامین کننده تاب آور می تواند به بهبود عملکرد کل زنجیره کمک نماید. هدف از این تحقیق بخش بندی تامین کنندگان تاب آور با استفاده از ماتریس توانمندی-تمایل است که می توانند تامین کنندگان را از لحاظ توانمندی و تمایل مورد ارزیابی قرار دهد. در این رویکرد علاوه بر توانمندی تامین کنندگان میزان تمایل آنها به همکاری نیز مد نظر قرار می گیرد. برای این منظور از روش بهترین- بدترین فازی برای تعیین اوزان شاخص ها و روش مجموع وزنی برای تعیین امتیاز هر تامین کننده در هر یک از ابعاد استفاده می شود. این تحقیق در صنعت سخت افزار برای ارزیابی 24 تامین کننده انجام شد.