1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
به کارگیری توابع ارزش خطی قطعه ای در رتبه بندی تأمین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب تأمین کننده لارج؛ توابع ارزش خطی قطعه ای؛ روش بهترین ـ بدترین؛ روش TODIM
سال 1398
مجله چشم انداز مديريت صنعتي
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، سیده زهرا محمدی کانی ، زهرا رسولی خطیر

چکیده

در محیط کسب و کار معاصر، زنجیره تأمین رقابتی نقش کلیدی در بقای کسب و کارها ایفا می کند. پارادایم های مختلفی در زنجیره تأمین از ابتدا تاکنون ظهور کرده اند که از میان آن ها چهار پارادایم ناب، چابکی، تاب آور و سبز اهمیت بسزایی در عملکرد زنجیره تأمین و رقابت پذیری آن دارند که از آن ها به عنوان «زنجیره تأمین لارج» یاد می شود. هر یک از این پارادایم ها رسالت و اهداف خاصی را در زنجیره تأمین دنبال می کنند. انتخاب تأمین کننده در هر زنجیره بر اساس شاخص های مختلف تصمیم گیری انجام می شود که وزن هر شاخص در اولویت بندی تأمین کنندگان متفاوت است. هدف از این پژوهش ارائه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تأمین کننده در پارادایم های لارج صنعت کاشی و سرامیک است. در این پژوهش، ابتدا شاخص های انتخاب تأمین کننده شناسایی و سپس با روش تصمیم گیری بهترین ـ بدترین وزن دهی می شوند. در ادامه تأمین کنندگان با استفاده از تابع خطی قطعه ای و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره TODIM رتبه بندی می شوند. این سیستم می تواند در تصمیم گیری مؤثر مدیران در فرآیند انتخاب تأمین کننده و بهبود عملکرد زنجیره تأمین، نقش بسزایی داشته باشد و نتایج منطبق بر واقعیت ارائه دهد.