1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار
نوع پژوهش
برگزاری پانل تخصصی
کلیدواژه‌ها
اقتصاد- مدیریت کسب و کار
سال 1402
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار