1403/03/08
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب سیستم انبار توزیع متمرکز و غیر متمرکز با استفاده از شبیه سازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیستم توزیع، انبارداری، شبیه سازی
سال 1396
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، زهرا جعفری سرونی

چکیده

طراحی یک شبکه زنجیره تامین تاثیر فراوانی بر عملکرد شرکت دارد. در این تحقیق مدلسازی شبیه سازی و تکنیک های بهینه یابی جهت تجزیه و تحلیل و مسائل موجود درسیستم انبار توزیع انتخاب شده اند. این تکنیک ها جهت تصمیم گیری در خصوص انتخاب سیستم های توزیع موجود و یا پیشنهادی شرکت پخش پیمان بکار گرفته شده اند. سیستم توزیع موجود دارای سه انبار بوده و سیستم پیشنهادی دارای یک انبار متمرکز می باشد. این تحقیق یک متدلوژی برای تعریف داده های مورد نیاز، ایجاد و تحلیل پایگاه داده ها، ایجاد مدل های شبیه سازی با نرم افزار ARENA، بهینه یابی مدل ها با نرم افزار OptQuest و انجام تحلیل حساسیت ارائه می کند. در پایان تحقیق و با انجام تحلیل ها مشخص شد که سیستم انبار توزیع متمرکز نسبت به انبار توزیع غیر متمرکز هزینه پایینتر (صرفه جویی از 11.03% تا 19.09%) و سطح خدمت رسانی بهتر به مشتریان دارد. تحلیل حساسیت تاثیر هزینه حمل و نقل، حجم تقاضا و زمان تحویل را بررسی می کند. سیستم انبار متمرکز سطح خدمت رسانی بهتری را برای مشتریان فراهم می آورد.