1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب بازارهای جدید محصول زعفران ایران بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فرآیند بین المللی شدن، صادرات، بازار جدید، انتخاب بازارهای بین المللی، ANP
سال 1395
پژوهشگران مهرداد مدهوشی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ، حمید تاجر زاده

چکیده

اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب بازارهای جدید محصول زعفران ایران بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)