1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی معیار های مؤثر بر انتخاب تأمین کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دریایی با رویکرد پایداری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین پایدار، مدیریت زنجیره تأمین، صنایع دریایی، دیمتل خاکستری
سال 1398
مجله علوم و فناوري دريا
شناسه DOI
پژوهشگران سودا سهیلی فر ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسب ترین تأمین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گرفته است. تصمیم گیری در مورد تأمین کننده مناسب نیازمند معیار هایی است که مناسب ترین تأمین کننده را انتخاب نماید. بنابراین طراحی و انتخاب شاخص ها به عنوان ورودی مدل تصمیم گیری تأثیر مستقیمی برکارآیی مدل دارد. از طرفی با افزایش آگاهی های جهانی در رابطه با مسأله پایداری و جهت گیری های دولتی، شرکت ها نمی توانند نسبت به مسائل پایداری در کسب و کار بی توجه باشند به همین جهت سازمان ها به تدریج مفهوم پایداری را در شرکت های خود به منظور تضمین مزیت رقابتی جذب می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده پایدار ماده اولیه فنول فنیل اتوکسیلات و اولویت بندی معیار ها است. این ماده اولیه در ساخت شوینده های صنعتی کاربرد دارد. این شوینده ها، آلودگی های ناشی از محصولات نفتی را از روی بدنه و عرشه کشتی پاکسازی می کند تا از خوردگی در بدنه و تجهیزات کشتی جلوگیری شود. ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی 14 معیار پایداری از میان معیار های برگرفته از تحقیقات پیشین شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل خاکستری اوزان هر یک از معیار ها محاسبه شد. با توجه به نتایج حاصل شده در معیار اقتصادی " قدرت مالی" با وزن 099/0، در سطح رفاه اجتماعی "رضایت مشتریان" با وزن 086/0 و در بعد زیست محیطی "لجستیک معکوس" با وزن 017/0 بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند.