1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
یکپارچگی زنجیره تأمین تاب آور و پایدار: مرور سیستماتیک ادبیات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین پایدار، زنجیره تأمین تاب آور، مرور سیستماتیک ادبیات، Scopus، نرم افزار Vosviewer
سال 1399
پژوهشگران زهرا جعفری سرونی ، جلیل حیدری دهوئی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

امروزه در محیط های رقابتی میان کسب و کار ها، عواملی نظیر تغییرات تکنولوژی، ناپایداری های مالی، مسائل سیاسی، نواسانات تقاضا و حوادث های طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تأمین می شود. از طرفی در دهه های اخیر توجه به مسائل زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی الزامات جدایی ناپذیر هر زنجیره محسوب می شود. اگر فعالیت های زنجیره تأمین نتوانند به خوبی اختلالات پیش بینی نشده را با توجه به مناظر پایداری مدیریت کنند، با پیامدهای منفی بالقوه ای مواجه می شوند و این امر، ریسک تداوم کسب و کار را بالا می برد. یکی از چالش های سازمان ها در دنیای پیجیده و پویا، تاب آوری و مدیریت ریسک های زنجیره تأمین با توجه به مسائل زیست محیطی و اجتماعی می باشد. از این جهت در این پژوهش، به مرور سیستماتیک و تجزیه و تحلیل گسترده ای در مورد پیشرفت های اخیر در زمینه " تاب آوری و پایداری زنجیره تأمین" با استفاده از امکانات پایگاه اطلاعاتی Scopus انجام شده و با استفاده از نرم افزار Vosviewer، معیارهای عملکرد متفاوت جهت تجزیه و تحلیل استخراج شده است. به طور کلی این مقاله با هدف بررسی سیتماتیک ادبیات تاب آوری و پایداری زنجیره تأمین، خلاصه ای از روند پژوهش های صورت گرفته در این حوزه را از سال 2003 ارائه می دهد.