1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فناوری اطلاعات؛ عملکرد سازمانی؛ مزیت رقابتی
سال 1392
مجله journal of information technology management
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا تقوا ، سید محتبی حسینی بامکان ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها انجام پذیرفته است. برای دست­یابی به این هدف، موضوع تحقیق با عنوان تأثیر ویژگی­های بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی در سازمان ها به پژوهش سپرده شد که نتیجه آن دستیابی به مدل مفهومی تحقیق است. این مدل در بردارنده سه عامل یا متغیر پنهان اعمال فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی است که هر کدام دارای شاخص هایی می باشند. فناوری اطلاعات دارای چهار شاخص: اقتصادی، امنیت، دقت و صحت اطلاعات، سرعت اطلاعات و ارتباطات بوده و عملکرد سازمانی نیز دارای چهار شاخص مشتری، مالی، منابع انسانی و اثربخشی سازمانی است. همچنین مزیت رقابتی شامل پنج شاخص قیمت/­هزینه، کیفیت، تحویل به موقع محصول یا خدمت، نوآوری و زمان عرضه به بازار می­باشد. بر اساس این مدل، پرسشنامه سنجش شاخص ها تنظیم شد که بین 85 نفر از مدیران فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سطح کشور توزیع و پس از تکمیل جمع­آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه حولفرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شد که نشان می دهد عوامل IT به غیر از ایمن بودن، بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی تأثیر دارند.