1403/03/08
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
هیئت مدیره انجمن مدیریت صنعتی ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
هیئت مدیره انجمن مدیریت صنعتی ایران
سال 1399
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

هیئت مدیره انجمن مدیریت صنعتی ایران