1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارآیی تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد DEA (مورد مطالعه: شرکت چوب پلاست توسکا)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت زنجیره تامین پایدار، انتخاب تامین کننده پایدار، تحلیل پوششی داده ها، شرکت چوب پلاست توسکا
سال 1396
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، فاطمه کاظمی مریدانی

چکیده

امروزه رقابت بین شرکت ها جای خود را به رقابت بین زنجیرهای تامین داده است، به عبارت دیگر شبکه ای از شرکت ها مسئول تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و تحویل به مشتری هستند. این شبکه از موجودیت ها، مسئول فرایندهای مختلف تامین، تولید، ذخیره و توزیع هستند که به عنوان یک زنجیره تامین شناخته می شوند. زنجیره های تامین نقش اساسی در اقتصاد جهانی امروز دارند. شرایط لازم برای توسعه پایدار به طور گسترده ای توسط نهادهای تنظیمی به رسمیت شناخته شده اند، شرکت ها و مصرف کنندگان می توانند مطابق با تعریف توسعه پایدار، «رفع نیازهای حال جامعه بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهای خود»، عمل کنند. به این ترتیب نیاز به یک دیدگاه جهانی ، با تأکید بر روابط بین محیط زیست و اجتماعی از طریق رشد اقتصادی در توسعه پایدار بهبود ببخشند. در این تحقیق که با موضوع ارزیابی تامین کننده پایدار است با تعیین شاخص های پایداری با استفاده ازنظر خبرگان و استفاده از تکنیک DEA و جمع آوری داده های کیفی به ارزیابی تامین کننده پایدار در مورد مطالعه شرکت چوب پلاست پرداخته می شود.