1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
مرور سیستماتیک ادبیات (Systematic Literature Review (SLR
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
مرور سیستماتیک ادبیات، تحلیل شبکه استنادی
سال 1398
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

مرور سیستماتیک ادبیات، بررسی و جستجوی جامع برای تحقیقات مربوط به یک موضوع خاص طبق یک فرآیند علمی، نظام مند، شفاف و از پیش تعیین شده است. همچنین روشی است که به ما کمک می کند تا شواهد را پیدا کنیم، شواهد پیدا شده را در دسته بندی هایی قرار داده و مورد بررسی نقادانه قرار دهیم، از ترکیب آنها شواهد بسازیم و تمام اینها را به گونه ای انجام دهیم که کمترین سوگیری را داشته باشد.