1403/03/08
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولیت بندی بازارهای جدید برای محصول زعفران ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب بازارهای بین المللی، صادرات، بازار جدید، فرآیند تحلیل شبکه ای، تکنیک ویکور
سال 1395
پژوهشگران مهرداد مدهوشی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ، حمید تاجر زاده

چکیده

شناسایی و اولیت بندی بازارهای جدید برای محصول زعفران ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره