1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
صنعت 4.0 و کاربردی های آن: مرور سیستماتیک ادبیات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
صنعت 4.0، مرور سیستماتیک ادبیات، اسکوپوس.
سال 1398
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، زهرا جعفری سرونی

چکیده

با ظهور صنعت 4.0، تحول زیادی با استفاده از یکپارچه سازی دیجیتال و مهندسی هوشمند، جهش بزرگی به سوی فن آوری های آینده میسر شد. امروزه همه دستگاه ها و تجهیزات به سیستم های یادگیرنده مجهز هستند، اتوماسیون به یک اولویت تبدیل شده و در نتیجه یک انقلاب صنعتی دیگر در پدیدار می شود. در این تحقیق ، تجزیه و تحلیل کتابشناختی و بررسی گسترده ای در مورد تحقیقات پیرامون "صنعت 4.0" انجام شده است. در تجزیه و تحلیل کتابشناختی، با استفاده از گزارشات پایگاه داده اسکوپوس به تحلیل روند تعداد مقالات، بررسی تعداد مقالات در حوزه های تحقیقاتی و نوع مقالات پرداخته شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Vosviewer، به تحلیل مقالات از منظر کشور و کلمات کلیدی پرداخته شده است. تحقیق حاضر، خلاصه ای از پیشرفت تحقیقات صنعت 4.0 در 7 سال گذشته و نیز زمینه های کاربردی مختلف را بیان می کند.