1403/03/08
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر با رویکرد مطالعه موردی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی هنر، بازاریابی تئاتر، تبلیغات اینترنتی، مطالعه موردی، نمایش سی، نمایش می سی سی پی نشسته می میرد، نمایش طپانچه خانم.
سال 1397
پژوهشگران مژده ولی زاده ، میثم شیرخدایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

یکی از معضلات تئاتر در ایران، نداشتن مخاطب کافی یا ناتوانی جذب مخاطب عام در جامعه است. با توجه به اهمیت وجود مخاطبان در تئاتر و گسترش و فراگیری اینترنت در زندگی امروز و امکانات بالقوه آن در تبلیغات و همچنین نقش پررنگ هنر تئاتر در غنی بخشی فرهنگ ملی، پژوهش حاضر بر آن است تا شکاف موجود را پر کرده و در ادامه با مطالعه موردی سه نمایش از نمایش های پرفروش شهرستان تهران در سال های 95 و 96، به نام های «سی»، «می سی سی پی نشسته می میرد» و «طپانچه خانم» به بررسی نحوه تبلیغات آن ها در محیط اینترنتی پرداخته و در نهایت به ارائه روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر اقدام نماید. پژوهش هایی چند، پیرامون تاثیر استفاده از تبلیغات در تئاتر ایران و همچنین راهکارهایی برای بازاریابی تئاتر انجام گرفته است، اما تاکنون پژوهشی در زمینه تبلیغات تئاتر در فضای اینترنتی و تاثیر آن در افزایش مخاطبان این هنر فاخر انجام نگرفته است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با استفاده از استراتژی مطالعه موردی و تحلیل محتوای کیفی و با هدف «شناسایی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر» انجام می پذیرد.