1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی شاخص های پایداری تامین کنندگان در سه منظر عملیاتی، سازمانی و پایداری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تامین پایدار، تامین کنندگان پایدار، روش دلفی فازی
سال 1397
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، مبین رکیده

چکیده

در متن مقاله آمده است