1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارآیی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها: مرور سیستماتیک ادبیات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دانشگاه، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، Scopus
سال 1398
پژوهشگران سارا مجیدی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

بازده آموزش عالی دانشگاه برای توسعه و رشد کشور بسیار مهم است. به طور خاص، تولید سرمایه انسانی و ایجاد دانش جدید، عوامل اساسی برای اقتصادهای ملی است که باید در سطح بین المللی رقابت کنند. از این جهت تجزیه و تحلیل کارایی دانشگاه ها و مراکز آموزشی جهت پیشرفت و توسعه جوامع در سال های اخیر، اهمیت فزاینده این امر را توجیه می کند. از این جهت این مقاله، به مرور سیستماتیک و تجزیه و تحلیل گسترده ای در مورد پیشرفت های اخیر در زمینه "ارزیابی کارایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی" با استفاده از امکانات پایگاه اطلاعاتی Scopus انجام شده و معیارهای عملکرد متفاوت جهت تجزیه و تحلیل استخراج شده است. به طور کلی این مقاله با هدف ارزیابی کارآیی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، خلاصه ای از روند پژوهش های صورت گرفته در این حوزه را از سال 1990 ارائه می دهد.