1403/03/08
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش بهترین ـ بدترین فاصله ای، در بازاریابی هنر: رتبه بندی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی هنر تبلیغات اینترنتی تئاتر تصمیم گیری چندمعیاره روش بهترین ـ بدترین فاصله ای
سال 1399
مجله مديريت بازرگاني
شناسه DOI
پژوهشگران مژده ولی زاده ، میثم شیرخدایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر و اولویت بندی آنها با استفاده از روش بهترین ـ بدترین فاصله ای است. این روش، یکی از روش های نوین در تصمیم گیری چندمعیاره است. روش: پژوهش حاضر با در پیش گرفتن رویکرد ترکیبی اکتشافی طی دو مرحله اجرا شده است. مرحله نخست با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکردهای مطالعه موردی، تحلیل محتوای کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 خبره حوزه بازاریابی و تئاتر انجام شد. در مرحله دوم، روش های شناسایی شده با استفاده از پرسش نامه های بهترین ـ بدترین فاصله ای و به کمک نرم افزارهای Lingo و Excel اولویت بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش، حاکی از شناسایی روش هایی برای تبلیغات اینترنتی تئاتر است. این روش ها عبارت اند از: تبلیغات عادی در صفحات وب، خبرسازی، تبلیغات گام به گام، تبلیغات در شبکه های اجتماعی محبوب، اَپ مارکتینگ، بازاریابی ایمیلی، تبلیغات دهان به دهان اینترنتی، بازاریابی وسوسه ای، بازاریابی پارتیزنی اینترنتی و بازاریابی وارونه. اولویت بندی این روش ها در بخش کمّی، نشان داد که تبلیغات در شبکه های اجتماعی محبوب، مهم ترین و بازاریابی ایمیلی کم اهمیت ترین روش از روش های شناسایی شده است. نتیجه گیری: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که از بین روش های شناسایی شده برای تبلیغات اینترنتی تئاتر، تبلیغات در شبکه های اجتماعی محبوب، مهم ترین روش است. از آنجا که دستیابی به نتایج کارا در تبلیغات تئاتر، در گرو انتخاب بهترین روش‎ هاست، مؤسسه های هنری و گروه های تئاتر باید در برنامه تبلیغات خود، به اولویت و اهمیت به کارگیری روش های اشاره شده در پژوهش توجه کنند.