1403/03/08
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روند تحقیقاتی در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی، رابطه صنعت و دانشگاه، مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران
سال 1401
پژوهشگران زینب گلبراری(دانشجو)، حمیدرضا فلاح لاجیمی(استاد راهنما)، نگین سلیمی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهش در حوزه آموزش عالی، پایان‌نامه‌های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی است. یافته‌های پایان‌نامه‌ها می‌تواند بر مجموعه‌سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه تاثیر گذاشته و باعث شناخت منابع کلیدی موردنیاز در نگارش پایان‌نامه، صرفه‌جویی در وقت و انرژی پژوهشگران آینده می‌گردد. هدف اصلی این پژوهش آگاهی از روند تحقیقاتی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران از ابتدا (کارشناسی ارشد از سال 1383 و دکتری از سال 1391) تا کنون (نیمسال دوم 1400) می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش تحلیل استنادی با استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود در کتابخانه است. برای گردآوری برخی داده‌ها مصاحبه تلفنی با فارغ‌التحصیلان انجام شد. پژوهش به دنبال یافتن میزان کاربردی بودن پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در صنعت و میزان استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های موردنظر در پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت صنعتی بوده است. یافته‌ها‌ی تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تکنیک استفاده شده در پایان‌نامه‌ها تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره، بیشترین روش تحقیق استفاده شده روش پیمایشی می‌باشد. بیشترین ابزاری که دانشجویان برای گردآوری داده‌ها استفاده نموده‌اند، پرسشنامه است. همچنین اغلب دانشجویان تحصیلات تکمیلی بابت ارتباط بین صنعت و دانشگاه در موضوع پایان‌نامه خود اظهار نگرانی کرده‌اند. از لحاظ رضایت از همکاری صنعت و دانشگاه در انجام پایان‌نامه نیز، دانشجویان کارشناسی ارشد بسیار راضی ولی دانشجویان دکتری رضایت متوسط داشتند. در نتیجه باید زمینه‌های لازم برای به وجود آمدن رضایت بیشتر را برای دانشجویان فراهم آورده و همچنین تدابیری برای برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه در نظر گرفته شود.